Krajowy System Faktur

Innologic ©2023

Firma Innologic oferuje swoim klientom program Krajowy Rejestr Faktur, którego jest twórcą. Jest to oprogramowanie, które specjalizuje się w wymianie dokumentów między systemami należącymi do rodziny Microsoft Dynamics AX a publicznym systemem KSeF. Ułatwia też wystawianie faktur i posiada wiele innych użytecznych funkcji.

Microsoft Dynamics AX to zaawansowany i bardzo złożony system służący do wspomagania funkcjonowania szczególnie średnich i dużych przedsiębiorstw w zakresie finansów, sprzedaży, produkcji, dystrybucji czy też zarządzania różnego rodzaju zasobami firmy. Krajowy Rejestr Faktur w połączeniu z tym systemem pozwala w bardzo szybki i sprawny sposób wymieniać dokumenty między nim a publicznym systemem KSeF (Krajowy System e-Faktur), co daje spore możliwości i ułatwia pracę wielu przedsiębiorstwom bez wglądu na branżę, w jakiej one działają.

Krajowy Rejestr Faktur dla oprogramowania Microsoft Dynamics Ax

Innologic

Krajowy Rejestr Faktur to centralna baza danych zawierająca informacje o wystawionych fakturach VAT w Polsce. Rejestr ten służy do zwalczania nieprawidłowości podatkowych związanych z fakturami VAT. Jego głównym celem jest ograniczenie oszustw podatkowych polegających na wystawianiu fikcyjnych faktur lub faktur zawierających nieprawdziwe dane.

Dzięki Krajowemu Rejestrowi Faktur organy podatkowe mają możliwość weryfikacji poprawności wystawionych faktur i wykrywania nieprawidłowości podatkowych. Dla przedsiębiorców, którzy wystawiają faktury VAT, Krajowy Rejestr Faktur oznacza konieczność przestrzegania nowych procedur związanych z ich zgłaszaniem oraz bardziej rygorystyczne kontrole podatkowe. Jednocześnie jednak ma to na celu zwiększenie przejrzystości i uczciwości na rynku oraz ograniczenie szarej strefy.

Cechy i funkcje Krajowego Rejestru Faktur

 • Eksport faktur do systemu KSeF
 • Możliwość manualnego eksportu zaksięgowanych faktur do systemu KSeF
 • Możliwość automatycznego eksportu faktur w efekcie księgowania dokumentów sprzedaży
 • Możliwość podglądu i edycji definicji eksportowanej faktury
 • Śledzenie postępu eksportu faktur do systemu KSeF
 • Obsługa dwóch trybów interakcji z systemem KSeF : interaktywnego (eksport faktur na bieżąco) oraz wsadowego (manualny masowy eksport dużych ilości faktur)
 • Obsługa standardowych źródeł faktur sprzedażowych w systemie (zamówienie sprzedaży, faktura niezależna, arkusz finansowy, faktura projektowa)
 • Możliwość eksportu faktur z zewnętrznych żródeł danych (xml)
 • Interfejs programistyczny (API) pozwalające na dodawanie obsługi nowych źródeł danych faktur
 • Import faktur z systemu KSeF
 • Manulany import faktur z systemu KSeF do repozytorium faktur przychodzących
 • Automatyczny przyrostowy import faktur z systemu KSeF do repozytorium faktur przychodzących
 • Możliwość podglądu definicji importowanej faktury (XML) oraz jej wizualizacji
 • Tworzenie faktury oczekującej dostawców na podstawie zaimportowanej faktury z systemu KSeF
 • Możliwość implementacji własnych metod importu pobranych faktur (API)

Kto może korzystać z Krajowego Rejestru Faktur?

Krajowy Rejestr Faktur jest systemem dostępnym dla organów podatkowych oraz podmiotów zobowiązanych do przesyłania informacji o fakturach VAT. Warto zaznaczyć, że dostęp do informacji zawartych w Krajowym Rejestrze Faktur jest ściśle ograniczony i regulowany przepisami prawa. Oznacza to, że tylko upoważnione osoby w organach podatkowych mają prawo do wglądu w informacje dotyczące faktur VAT zgłoszonych do KRF.

Ponadto Krajowy rejestr Faktur znacząco ułatwia przedsiębiorcom zarządzanie wszelkimi fakturami, archiwizowanie ich oraz zabezpieczenie przed dostaniem się w niepowołane ręce. Warto więc skorzystać z tego rozwiązania, aby móc dużo lepiej zarządzać fakturami w firmie i mieć większą kontrolę nad tym bardzo ważnym aspektem prowadzenia działalności.

Korzyści wynikające z użytkowania produktu Krajowego Rejestru Faktur

 • Możliwość dostosowywania rozwiązania do konkretnych wymagań klienta za pomocą dostępnych ustawień
 • Automatyzacja procesu eksportu faktur sprzedażowych do systemu KSeF
 • Automatyzacja procesu importu faktur dostawców z systemu KSeF
 • Powiadomienia o zaistaniałych problemach podczas wymiany danych o fakturach w możliwie najkrótszym czasie
 • Dostęp do szczegółowych dzienników aktywności mechanizmu wymiany danych
 • Wsparcie dla scenariuszy kryzysowych (brak dostępności KSeF)
 • Możliwość dostosowywania rozwiązania w kluczowych obszarach jego działania za pomocą dedykowanych interfejsów programistycznych (API)
 • Architektura rozwiązania stworzona z myślą o wysokiej wydajności obsługi procesów biznesowych z uwzględnieniem dużych wolumenów danych
 • Wspólny model rozwiązania dla systemów obecnej (Dynamics 365 FO) jak i poprzedniej (Microsoft Dynamics AX) generacji

Krajowy System e-Faktur (KSeF)

Ministerstwo Finansów

Czym jest Krajowy System e-Faktur (KSeF)?

Krajowy System e-Faktur (KSeF) jest to program przeznaczony do obsługi faktur sprzedażowych, interaktywnej i wsadowej obsługi dokumentów i wiele więcej. Z jego pomocą można eksportować faktury do programu, a także je importować. Oferuje zatem wiele zalet dla osób korzystających z tego rozwiązania. 

W tym przypadku można liczyć na informacje o zaistniałych problemach w trakcie wymiany danych o fakturach. Użytkownik otrzymuje również dostęp do szczegółowych dzienników aktywności. Kolejną rzeczą jest wsparcie dla scenariuszy kryzysowych. Krajowy System e-Faktur (KSeF) oferuje architekturę stworzoną z myślą o dużej wydajności związanej z obsługą procesów biznesowych z uwzględnieniem dużych wolumenów danych.

Dla kogo przeznaczony jest Krajowy System e-Faktur (KSeF)?

Krajowy System e-Faktur jest przeznaczony dla przedsiębiorców, którzy zwolnieni są z podatku VAT. Jest on też kierowany do firm zarejestrowanych jako czynnych podatników VAT. Kolejną grupę stanowią podatnicy zweryfikowani w Polsce do procedury unijnej OSS, którzy mają polski identyfikator podatkowy NIP.

Korzyści wynikające z integracji z publicznym systemem KSeF

 • Brak obowiązków związanych z JPK. Faktur wystawionych w KSeF nie trzeba będzie przedstawiać na żądanie organów podatkowych w ramach pliku JPK dla faktur (JPK_FA).
 • Skrócenie czasu oczekiwania na zwrot VAT. Skrócony okres zwrotu VAT – 40 dni, będzie znajdował zastosowanie po spełnieniu określonych warunków.
 • Możliwość pomniejszenia podstawy opodatkowania VAT w okresie rozliczeniowym, w którym wystawiona zostanie faktura korygująca.
 • Brak konieczności wydawania duplikatów faktury ustrukturyzowanej. Faktura ustrukturyzowana trafiając do KSeF nie powinna ulec zniszczeniu czy zaginięciu.
 • Brak obowiązków związanych z archiwizacją faktur w postaci papierowej.

Najważniejsze zalety Krajowego Systemu e-Faktur (KseF)

Krajowy System e-Faktur pozwala skrócić czas oczekiwania na zwrot podatku z 60 do 40 dni. Kolejną sprawą jest uproszczony obieg dokumentów. Warto wspomnieć też o tym, że nie trzeba przechowywać faktur, a tym samym ich później archiwizować. Nie ma też tutaj ryzyka zniszczenia lub zagubienia faktury. Wśród atutów trzeba wymienić także to, że dzięki temu programowi faktura zawsze dotrze do odbiorcy.

Nie można też pominąć tego, że istnieje tutaj mniejsze niebezpieczeństwo pojawienia się błędów przy wystawianiu faktur. Przy ponownym wystawianiu faktur nie trzeba oznaczać dokumentu jako duplikat. Nie trzeba też dodawać oznaczenia faktura korygująca przy wystawianiu takiego dokumentu. System pozwala też na efektywniejszą analizę i pracę organów podatkowych.

Innologic sp. z o.o.

ul. Łużyczan 10

20-830

Lublin

 

Kontakt

email : ksef@innologic.pl